Həkim axtarırsız?
Maliyyə göstəriciləri
Sığorta haqqların 2005-2014

Qeyd etmək lazımdır ki, sığorta şirkətinin 2014-ci il ərzində topladığı sığorta mükafatlarının həcmi 12 560 648 AZN  çatmışdır.

Mükafatların bölünməsi - 2014-ci il
Mükafatların bölünməsi - 2013-ci il
Nizamnamə kapitalı 2005-2015

2015-cü il ərzində olan şirkətin ümumi ödənişləri
8 005 750 AZN çatmışdır.

Bu rəqəm göstərir ki, A-Qroup Sığorta Şirkətinin gündəlik ödənişləri $20,000-dan artıqdır!

Şirkətinin aktivləri 2009-2014

A-Qroup Sığorta şirkətinin mədaxilinin əsas hissəsi könülü tibbi sığortanın payına düşmüşdür.Sığorta bazarı göstəricilərinin analizi bu növ üzrə A-QROUP sığorta şirkətinin liderliyini bir daha sübut edir.