A-Group Mobile Concierge
Həkim axtarırsız?
Maliyyə göstəriciləri
Sığorta haqqların 2005-2014

Qeyd etmək lazımdır ki, sığorta şirkətinin 2014-ci il ərzində topladığı sığorta mükafatlarının həcmi 12 560 648 AZN  çatmışdır.

Nizamnamə kapitalı 2005-2015

2015-cü il ərzində olan şirkətin ümumi ödənişləri
8 005 750 AZN çatmışdır.

Bu rəqəm göstərir ki, A-Qroup Sığorta Şirkətinin gündəlik ödənişləri $20,000-dan artıqdır!

Şirkətinin aktivləri 2009-2014

A-Qroup Sığorta şirkətinin mədaxilinin əsas hissəsi könülü tibbi sığortanın payına düşmüşdür.Sığorta bazarı göstəricilərinin analizi bu növ üzrə A-QROUP sığorta şirkətinin liderliyini bir daha sübut edir.

A-QROUP SIĞORTA ŞİRKƏTİNİN MALİYYƏ HESABATLARI

Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2011)
Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2012)
Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2013)

Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2014)

Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2015)

Sığorta təşkilatının balansı / Gəlir və xərcləri haqqında hesabat (2016)

Auditor rəyi (2011)
Auditor rəyi (2012)
Auditor rəyi (2013)

Auditor rəyi (2014)

Auditor rəyi (2015)

Auditor rəyi (2016)

Auditor rəyi 2010 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun)
Auditor rəyi 2011 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun) 
Auditor rəyi 2012 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun)

Auditor rəyi 2013 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun)

Auditor rəyi 2014 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun)

Auditor rəyi 2015 (Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2011)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2012)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2013)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2014)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2015)

Kapitalda dəyişikliklər haqqinda hesabat (2016)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2011)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2012)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2013)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2014)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2015)

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqinda hesabat (2016)